"Kéz a kézben" óvoda - beiratkozás Veresegyház

Kéz a Kézben Óvoda

Veresegyház, Széchenyi tér 2. 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS a 2018-2019. nevelési évre

 

A beíratás időpontjai:

 1. április 23.-én (hétfő) 8-17 óráig
 2. április 24.-én (kedd) 8-17 óráig

 

Beíratás helye: 6. sz. tagóvoda (2112 Veresegyház, Hétvezér u. 6.)

 

3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés:

 • A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. rendelkezése értelmében a gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően, legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-ig születtek. 

 

  • Az óvodai felvételről:
  • A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre, jogszabály alapján kötelezett gyermekét, köteles beíratni az e közleményben meghatározott időpontban.
  • A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti, a gyermek felvétele a nevelési évben folyamatos. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt.
  • Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
 • A Köznevelési Törvény rendelkezése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti abban az esetben, ha minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.Beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 

 •  
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a szülő és a gyermek lakcím kártyája
 • a gyermek TAJ kártyája
 • oltási kiskönyv
 • nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumok
 • szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolataAz óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról – a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az óvodavezető jogosult dönteni.A Kéz a Kézben Óvoda felvételi körzethatára Veresegyház Város közigazgatási területe. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek ellátására bármelyik tagintézmény kijelölhető a szabad férőhelyek függvényében.Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:Az eljárás szülői kérelemre indul. A döntéshozó az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva - az 5. életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.Veresegyház, 2018. március 2.               óvodavezető
 • Negyeláné Pásztor Katalin
 •  
 • A 2018-2019 nevelési évre a kötelező óvodába járás alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. A felmentéssel kapcsolatos döntési hatáskör Veresegyház Város jegyzőjét illeti.
 •  
 • Körzethatár:
 • A felvételről hozott óvodavezetői döntés ellen a szülő részéről jogorvoslat kezdeményezhető. Az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat. Ebben az esetben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Következő TV-műsorok

Események nem találhatóak

Sportesemények

Események nem találhatóak
Állás

Csomagoló munkakörbe versenyképes jövedelemmel keresnek munkatársakat Fótra!

Hirdetések

Professzionális zenekarok hangosításától a házi diszkóig mindenben profik vagyunk!

Állás

Dohányboltba, dunakeszi munkahelyre munkatársat keresünk 8 órás munkaidőre!

Dunakeszi, Veresegyház, Fót Göd városok hírei és hirdetései!

Dunakeszi Járás hírportálja!

Pest megye 5. számú egyéni választókörzet városainak tudósítója!

Keszi Channel: hírek, hirdetések Kábeltelevízión és interneten!

2120. Dunakeszi Fő út 70.
Postacím: 2122. Dunakeszi Pf. 7.


Fax: +36 (27) 392 193
Tel.: +36 (20) 222 9990

© 2018 Keszi Channel

Search