Minden ami fontos

Dunakeszi önkormányzat hírei

Önkormányzati hírek:

 1. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
 2. Fedett korcsolyapálya a Főtéren
 3. Kutakkal kapcsolatos engedélyezési eljárások
 4. Fontos információk a kerti hulladék égetésével kapcsolatban
 5. Forgalmirend-változások Dunakeszin
 6. Megvalósul a Dunakeszi - Budapest kerékpárút
 7. Lakossági fórum a településképi rendeletmódosítása ügyében
 8. A Dunakeszi Városi Temető ünnepi nyitva tartása
 9. Orvosi helyettesítés Dunakeszi Alsón

 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Dunakeszi Város Önkormányzata az előző évhez hasonlóan, idén is csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiír Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatához.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról bővebben IDE KATTINTVA (regisztráció fül) tájékozódhat, vagy a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztály (Ügyfélszolgálat) +36-27-542-800-telefonszámán.       

A pályázati kiírásokat az alábbi linken találja:

Tájékoztató pályázati kiírásról

A típusú pályázati kiírás 2018: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica13/

B típusú pályázati kiírás 2018: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica14/

 

Fedett korcsolyapálya a Főtéren

A hagyományokhoz híven az Önkormányzat idén is készül fedett korcsolyapályával november 30. és február 3. között.

A Városháza melletti Főtéren 35x15 méteres városi korcsolyapálya vár majd mindenkit. A pálya idén is fedett lesz annak érdekében, hogy esőben, szélben, hóesésben se legyen akadálya a korcsolyázásnak. A jégpályán kívül decemberben adventi vásár és hétvégi programok várnak mindenkit! Főtéri korcsolyapályánk részleteivel hamarosan érkezünk.

Emellett a téli időszakra kifejezetten a VSD jégkorong szakosztálya számára a Magyarság Sporttelepen épül egy mobil jégpálya, az extrém pálya helyén. A jégpálya edzések és meccsek helyszínéül szolgál majd, mely kizárólag a VSD csapatainak és az ő rendelkezésüknek megfelelően vehető igénybe.

 

Kutakkal kapcsolatos engedélyezési eljárások

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 •   a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül,
 • 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
 • és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, - nem gazdasági célú vízigény;Bővebb, további fontos információk a kutakkal kapcsolatos engedélyezési eljárásokról ITT olvashatók.Dunakeszi Város Önkormányzata rendeletben szabályozza az avar és kerti hulladék égetését a város határain belül. Az avar-és kerti hulladék égetése minden évben kizárólag két időszakban, a kijelölt napokon megengedett:
 • Fontos információk a kerti hulladék égetésével kapcsolatban
 • Városunk jelentős területét érinti a Fővárosi Vízművek Zrt. Balpart I. és II. vízműterületeinek védőterületét, valamint a DMRV Zrt DBRVR Dunakeszi vízbázisának védőterületét. Így azon ingatlanok esetében, melyek a védőterületeken helyezkednek el a kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának engedélye szükséges.
 • tavasszal: március 1-től május 15-ig szerdánként és szombatonként, illetve
 • ősszel: szeptember 15-től november 30-ig szerdánként és szombatonként.Avar- és kerti hulladék égetése közterületen, illetve a Barátság út, Fő út, Fillér utca és a Kiserdő utca által körülhatárolt területen tilos.A kerti hulladék kizárólag szélcsendes időben, személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el.A rendeletben megállapított szabályokba ütköző magatartások elkövetőivel szemben 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, illetve 5. 000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság szabható ki.
 • Az égetendő avart és a kerti hulladékot előzetesen ki kell szárítani és az eltüzelése is csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Nagy mennyiségű nedves kerti hulladékot tilos elégetni! Továbbá az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, gyógyszermaradványt, vagy egyéb veszélyes hulladékot.
 • Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos, abban az esetben is, ha az ünnepnap szerdai napra esik.
 • A rendelet értelmében az avart és a kerti hulladékot elsősorban hasznosítással, komposztálással szükséges kezelni, és erről az ingatlan tulajdonosának kötelessége gondoskodni.

 

Forgalmirend-változások Dunakeszin

Az utóbbi és elkövetkező időszak -városunkat érintő - forgalmirend-változásai:

 • a Felsőtabán utca Budapest felől Vác irányába egyirányúvá vált
 • megváltozott a Fazekas, Radnóti Miklós és Szép Ernő utca forgalmi rendje, az alábbi utcákban a jelenlegivel ellentétes irányba került kihelyezésre az „egyirányú” jelzőtábla
 • a Radnóti Miklós utcában és a Fazekas Mihály utcában az iskola bejáratai előtt olyan parkolóhelyek kerültek kialakításra, amelyek csak a megállás, a ki és beszállás idejére vehetők igénybe reggel 7.00- 8.00 óra között.
 • forgalomtechnikai tükrök kerültek kihelyezésre az Északi és Üdülő utca kereszteződéséhez, valamint a Gitár utca és Határ úti kereszteződéshez is
 • az elkövetkező időszakra vonatkozóan a Báthory utca teljes szakaszára vonatkozóan 40 km/h sebességkorlátozás lesz bevezetve és „Megállni tilos” jelzőtábla kerül kihelyezésre kiegészítő táblával (ami az útpadkán történő megállást is tiltja) a Báthory utca- Rákóczi utca kereszteződése előtt (a Báthory utcai sarokház elé, a gépjármű beálló után) a Rákóczi utca irányába.
 • Közlekedjünk óvatosan, ne vezessünk rutinból.

 

Megvalósul a Dunakeszi - Budapest kerékpárút

Dunakeszi Város Önkormányzatának évek óta fennálló törekvése az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút Budapest és Dunakeszi közötti, hiányzó szakaszának kivitelezése, amelyre már meg van a kormányzati döntés és az állami beruházás építési engedélye is.

A kerékpárút a 2. számú főút mellett halad majd, a Lukoil benzinkútnál szétválva az útnak lesz egy turisztikai része, valamint a jelenlegi, Fő úton haladó kerékpárutunk csatlakozik majd a nemzetközi kerékpárút részhez. A két szakasz összekötő része önkormányzati önerőből valósul meg. A turisztikai útvonal a strandál a Liget utcai kerékpárúthoz fog csatlakozni. Az új szakasz az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút részét képezi majd összesen három sávval, melyek közül egy az előzést szolgálja.

A kivitelező a NIF Zrt., a beruházás várhatóan 2019. év végére valósul meg.

 

Lakossági fórum a településképi rendeletmódosítása ügyében

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: partnerségi rendelet) értelmében a településképi rendelet módosítása esetén, a rendelet tervezetről tájékoztatást ad az Önkormányzat.

A Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2018. (V.31.) sz. önkormányzati rendelete készítése során az Állami Főépítész kifogásolta, hogy az előkert méretét településképi vélemény, vagy bejelentés lefolytatásával lehet meghatározni. Mivel azonban a telekszerkezet, a kialakult állapotok, bizonyos esetben a domborzati viszonyok igénylik a rugalmas előkerti szabályozást, a településképi rendelet hatálya alá tartozó illeszkedési vizsgálat módot adhat a kérdéses értékek tisztázására. Az elfogadott rendezési tervbe az erre való hivatkozás bekerült, így a két helyi rendelet összhangba hozásához szükség van a településkéi rendelet módosítására.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban településképi rendelet) módosításáról a Képviselő-testület 129/2018. (VI.28.) számú határozatával döntött.

A rendelettervezet meghatározza az „illeszkedési vizsgálat” metodikáját. A joganyag készítése során megoldandó problémaként merült fel a vezeték nélküli hírközlési hálózatok technológiai létesítményei elhelyezési lehetőségei. Ezek körét bővíteni szükséges a digitális szolgáltatások zavartalan fenntartása és fejlesztése érdekében. A városkép kedvező befolyásolása érdekében a villamos energia hálózatok, a vezetékes elektronikus hírközlés szerelvényeinek elhelyezési kérdései, a konténer jellegű épületek telepítésének lehetősége szintén felülvizsgálatra került, valamint a településképi bírság kiszabásának hatásköre módosul. A fenti kérdésekben a rendelet módosításra került.

A jelenlegi partnerségi tájékoztató a módosítás pontjait, annak indokait és várható következményeit ismerteti, a módosító rendelet tervezetét a meghívóhoz csatolom.

A partnerségi rendelet alapján a készítendő településképi rendelettel kapcsolatban 2018. október 29-ig lehet észrevételt, javaslatot, véleményt tenni, amelyeket írásban vagy a foepitesz@dunakeszi. hu e-mail címre küldve lehet benyújtani, illetve szóban a lakossági fórumon lehet előadni.

Fentiek alapján a településképi rendelet fent indokolt módosítása ügyében lakossági fórumot tart Passa Gábor főépítész, melynek:

Időpontja:2018. október 29. 17:00 óra

Helye: Dunakeszi Város Házasságkötő terme

 

A Dunakeszi Városi Temető ünnepi nyitva tartása

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2018. október 20. (szombat) - november 02. (péntek) közötti időszakban a Temető (Dunakeszi, Fóti út 99.), valamint a temetői iroda 8-20 óra között tart nyitva.

 1. november 03-tól a téli időszakban a Temető minden nap 8-17 óráig, a temetői iroda hétfőtől péntekig 8-16 óráig tart nyitva.

Orvosi helyettesítés Dunakeszi Alsón

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Dr. Guba Ágnes 10.29. hétfőtől 3 hétig (11.16-ig) szabadságon lesz, ez idő alatt Dunakeszi Alsón Dr. Kohári György helyettesíti őt.

Az egyéb háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek és a rendelési idők ITT találhatók. 

 

 

 

 

Következő TV-műsorok

29 máj.
Futsal mekőzés
05.29.2020 8:00 pm
30 máj.
Váci Egyházmegyei Hiradó
05.30.2020 8:00 pm
31 máj.
Váci Egyházmegyei Hradó
05.31.2020 10:00 am

Sportesemények

Események nem találhatóak
Állás

Csomagoló munkakörbe versenyképes jövedelemmel keresnek munkatársakat Fótra!

Hirdetések

Professzionális zenekarok hangosításától a házi diszkóig mindenben profik vagyunk!

Állás

Dohányboltba, dunakeszi munkahelyre munkatársat keresünk 8 órás munkaidőre!

Dunakeszi, Veresegyház, Fót Göd városok hírei és hirdetései!

Dunakeszi Járás hírportálja!

Pest megye 5. számú egyéni választókörzet városainak tudósítója!

Keszi Channel: hírek, hirdetések Kábeltelevízión és interneten!

2120. Dunakeszi Fő út 70.
Postacím: 2122. Dunakeszi Pf. 7.


Fax: +36 (27) 392 193
Tel.: +36 (20) 222 9990

© 2018 Keszi Channel

Search